Medisch Cabinet Electre I Plastische chirurgie  & dermatologie


  • Français
  • Dutch
  • English
Dokter Pierre VICO, M.D., Ph.D.
Dokter Pierre Vico is geneesheer specialist in de plastische, esthetische en reconstructieve Dokter Pierre Vico is geneesheer specialist in de plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde en is afgestudeerd met grote onderscheiding. Zijn opleiding heeft hij gekregen van Professor Madeleine Lejour aan de franstalige Vrije Universiteit van Brussel. Hij heeft eveneens een opleiding gevolgd in de universitaire ziekenhuizen van Montréal in Canada bij Professor Roger Paul Delorme en Professor Jacques Papillon.

Na zijn opleiding heeft Dr. Vico vier jaar gewerkt in een Kanker Instituut in Brussel (Centrum voor tumoren-pathologie van  de Vrije Universiteit van Brussel). In deze periode heeft hij  ervaring opgedaan op het gebied van reconstructieve heelkunde van borst, hals en aangezicht na kankerbehandeling en tevens op het gebied van de behandeling van verschillende huidtumoren zoals de epithelioma’s en de melanomas.

Tegelijkertijd heeft hij een prive praktijk opgestart voor esthetische heelkunde.

Dr. Vico heeft zich vooral gespecialiseerd in

- algemene plastische heelkunde,

- esthetische heelkunde van het gelaat (lifting, vetinjectie,... ), van de borsten (borstverkleining of –vergroting, borstcorrecties,... ) en van het lichaam (buikwandcorrecties oa abdominale plastie,... ),

- oncologische en reconstructieve heelkunde,

- bijkomende technieken in esthetische heelkunde: botox injecties,...

Dokter Vico heeft met grote onderscheiding de examens afgelegd van het Collegium Chirurgicum Plasticum (1993) en van de European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (1993).

Dokter Vico heeft de titel van aggregaat in het hoger onderwijs behaald met grote onderscheiding, hij verdedigde met succes zijn thesis met als titel “Contribution de l’analyse fractale à l’étude de la vascularisation et de la vasculogénèse” in 1997.

Dokter Vico is auteur of co-auteur van 59 wetenschappelijke publicaties en van 64 voorstellingen op  internationale congressen waaronder:
-34 publicaties in internationale tijdschriften met lees commitee
-14 publicaties in nationale tijdschriften
-11 hoofdstukken in medische boeken 

Dokter Vico is momenteel diensthoofd van de dienst van plastische, reconstructieve en estetische heelkunde van het Sint Jan Kliniek in Brussel.  

Dokter Vico is lid van verschillende nationale en internationale wetenschappelijke vereningingen waaronder:

- Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde,

- Belgische Koninklijk Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie,

- Belgian Society for Surgical Oncology,

- European Society for Surgical Oncology,

- New York Academy of Science,

- Verbond der Belgische Geneesheren Specialisten (GBS-VBS),

- American Society of Plastic Surgeons,

- International Society of Aesthetic and Plastic Surgery. 

Verder heeft Dokter Vico een speciale licentie als geneesheer expert in het vaststellen van lichaamsschade (Professor Pierre Lucas) en treedt in deze hoedanigheid ook op als medisch expert bij verschillende gerechtshoven.   Zijn moedertaal is het frans maar hij spreekt ook vlot nederlands en engels.

[ Dr. KOZONIS   I Mev. HUMBLET ]

 
Top!

Top!